Gigger Group: Kompletterande information till aktieägarna om det påstådda mångmiljonkravet mot Gigger

Gigger Group AB (publ) ("Gigger" eller "Bolaget") meddelar att då Bolaget ej erhållit något betalningsföreläggande från Kronofogdemyndigheten visar det sig i kontroll med myndigheten att något betalningsföreläggande ej har utfärdats då Kronofogdemyndigheten begärt in kompletterande information från sökanden. För det fall att sökanden mot all förmodan inkommer med kompletterande information kommer ärendet med största sannolikhet att avvisas då betalningsföreläggandet är riktat mot fel avtalspart.

För mer information, vänligen kontakta:

Gigger Group AB

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 0702 95 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se          

       

Gigger Group AB

Claes Persson, tf VD

Telefon: 0722 24 70 50

E-post: claes.persson@gigger.se

Gigger hjälper företag och gigarbetare att vinna i den nya tidens arbetsmarknad. Med marknadens modernaste mjukvaruplattform digitaliserar och förenklar vi administrationen för och av timanställda, temporära uppdragstagare samt frilansare, dvs den nya tidens arbetskraft - "giggers" - i Sverige och internationellt. I Giggers plattform bygger företag upp sina personalpooler, schemalägger och hanterar löner - "giggaren" söker uppdrag, fakturerar och säkerställer betalning. Gigger - den nya tidens uppdragsgivare!