Gigger Group: Information till marknaden gällande artikeln i Di om det påstådda mångmiljonkravet

Gigger Group AB (publ) ("Gigger" eller "Bolaget") meddelar att Gigger AB (ej Gigger Group AB) i maj 2020 ingick ett avtal med ett sökoptimeringsföretag som kallar sig Stockholm Digital Marketing Group (SDMG). Avtalet innefattade att Mikael Olsson på heltid mot en ersättning om 100.000 kr per månad skulle utföra sökoptimering och Facebookannonsering och fördelas på 40% i kontanter och 60% i aktier.

Uppdraget har enligt Giggers uppfattning ej utförts enligt avtal, vilket också har styrkts av experter, samt påtalats för bolaget.

Att man inger ett krav till Kronofogdemyndigheten på ett belopp om flera miljoner är taget ur luften och saknar grund. Kravet kommer att bestridas.

SDMG omsatte vid senaste inlämnade årsredovisning ca 360,000 kr (Uppgift från Nordic Media House) och att hävda miljonkrav för tjänsten är orimligt.

Bolaget förbereder en förtalsstämning mot Mikael Olsson som offentligt smutskastat bolaget vid flera tillfällen.

Gällande Giggers VD's samröre med Thomas Jisander, där Claes blev lurad i en affär för ett tiotal år sedan väljer vi inte att kommentera i ett sådant sensationssökeri.

För mer information, vänligen kontakta:

Gigger Group AB

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 0702 95 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se                 

Gigger Group AB

Claes Persson, tf VD

Telefon: 0722 24 70 50

E-post: claes.persson@gigger.se

Gigger hjälper företag och gigarbetare att vinna i den nya tidens arbetsmarknad. Med marknadens modernaste mjukvaruplattform digitaliserar och förenklar vi administrationen för och av timanställda, temporära uppdragstagare samt frilansare, dvs den nya tidens arbetskraft - "giggers" - i Sverige och internationellt.

I Giggers plattform bygger företag upp sina personalpooler, schemalägger och hanterar löner - "giggaren" söker uppdrag, fakturerar och säkerställer betalning. Gigger - den nya tidens uppdragsgivare!