Gigger Group: Gigger bjuder in Dagens Industri att närvara i samband med Bolagets direktsända Årsstämma 31 maj

Gigger Group AB (publ) ("Gigger" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget har bjudit in Dagens Industri (DI) att närvara direkt efter avslutandet av Bolagets Årsstämma som hålls måndagen den 31 maj kl.15.00. DI ges då möjlighet att ställa frågor till Bolagets VD Claes Persson, samt att svara på frågor från aktieägare i Gigger. Vi väntar svar från Di om vem som önskar närvara.

Styrelsen och ledningen i Gigger Group AB har valt att bjuda in DI att närvara efter avslutandet av Bolagets Årsstämma med anledning av den artikel journalisten Sven Nordenstam skrev och som DI valde att publicera torsdagen den 27 maj. Artikel hade rubriken "Mångmiljonkrav mot börsraketen Gigger - vdn har flera konkurser bakom sig".

Eftersom styrelse och ledning i Gigger Group AB alltid har valt att vara transparanta med all relevant information vi kan tillföra våra aktieägare, och då artikeln som anses grundlös och avsiktligen vinklad, skapade stor osäkerhet och realisationsförluster hos många av våra ca 10 000 aktieägare, välkomnar vi DI att närvara och framföra frågor om det finns fler frågeställningar DI önskar svar på. DI är då välkomna att ställa dem till oss i realtid direkt efter Årsstämmans avslutande. Även finns utrymme för aktieägare som har registrerat sig att deltaga i Årsstämman att ställa frågor till DI som är relaterade till artikeln.

För mer information, vänligen kontakta:

Gigger Group AB

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 0702 95 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se  

                        

Gigger Group AB

Claes Persson, tf VD

Telefon: 0722 24 70 50

E-post: claes.persson@gigger.se

Gigger hjälper företag och gigarbetare att vinna i den nya tidens arbetsmarknad. Med marknadens modernaste mjukvaruplattform digitaliserar och förenklar vi administrationen för och av timanställda, temporära uppdragstagare samt frilansare, dvs den nya tidens arbetskraft - "giggers" - i Sverige och internationellt. I Giggers plattform bygger företag upp sina personalpooler, schemalägger och hanterar löner - "giggaren" söker uppdrag, fakturerar och säkerställer betalning. Gigger - den nya tidens uppdragsgivare!