Gigger Group: Fastställd fördelning av anskaffningsutgift för aktier i True Heading Patent AB

En extra bolagsstämma i Gigger Group AB (publ) ("Gigger Group" eller "Bolaget"), tidigare namn True Heading AB, beslutade den 15 juli 2020 att dela ut samtliga aktier i dotterbolaget True Heading Patent AB till aktieägarna i Gigger Group. Avstämningsdag för denna utdelning var den 5 oktober 2020. Skatteverket har nu fastställt fördelning av anskaffningsutgift.

De aktieägare som ägde aktier i Gigger Group (tidigare namn True Heading AB) per avstämningsdagen den 5 oktober 2020 erhöll vederlagsfritt nya aktier i True Heading Patent AB. En aktie av serie A eller av serie B i Gigger Group berättigade till en aktie i True Heading Patent AB. Vid beräkning av realisationsresultat vid framtida försäljning av dessa aktier i Gigger Group AB respektive True Heading Patent AB, för de aktieägare som vid avstämningsdagen den 5 oktober 2020 ägde aktier i Gigger Group och därmed erhållit aktier i True Heading Patent AB, ska anskaffningsutgiften för en "gammal" Gigger Group-aktie fördelas på dessa två aktier.

Gigger Group har hos Skatteverket inlämnat begäran om bedömning av anskaffningsvärdesfördelning vilket beskriver hur man ska fördela den ursprungliga anskaffningsutgiften mellan de två aktierna. Skatteverket har nu fastställt om fördelningen av anskaffningsutgiften.

Fastställd fördelning av den ursprungliga anskaffningsutgiften för en "gammal" aktie i Gigger Group, tidigare True Heading AB (såväl för serie A som för serie B), på de två "nya" aktierna är:

  • Gigger Group AB (tidigare True Heading AB):        67 procent
  • True Heading Patent AB:                                            33 procent

Se Skatteverkets brevsvar med diarienummer 8-727641 på www.skatteverket.se för mer information.Länk till SKV: https://www.skatteverket.se/privat/skatter/vardepapper/aktiehistorik/g/giggergroup.4.70ac421612e2a997f8580006506.html?q=True+Heading
Aktieägare som inte ägde aktier i Gigger Group, tidigare True Heading AB, per avstämningsdagen den 5 oktober 2020 och därmed inte erhållit några aktier i True Heading Patent AB genom angiven utdelning, berörs inte av uppgifterna i detta offentliggörande.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 072 295 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se

Håkan Fritz, VD
Telefon: 070 686 23 04

E-post: hakan.fritz@gigger.se

Gigger hjälper företag och gigarbetare att vinna i den nya tidens arbetsmarknad. Med marknadens modernaste mjukvaruplattform digitaliserar och förenklar vi administrationen för och av timanställda, temporära uppdragstagare samt frilansare, dvs den nya tidens arbetskraft - "giggers" - i Sverige och internationellt. I Giggers plattform bygger företag upp sina personalpooler, schemalägger och hanterar löner, "giggern" söker uppdrag, fakturerar och säkerställer betalning. Gigger - den nya tidens uppdragsgivare!