Gigger Group: Datum för omvandling av interimsaktier bedöms bli 8 juli 2021

Gigger Group AB's (publ) ("Gigger" eller "Bolaget") teckningsoption av serie TO1 nyttjades till cirka 98 procent. Bolagsverket har nu registrerat ärendet och omvandling av interimsaktier till ordinarie aktier av serie B bedöms kunna ske per den 8 juli 2021.

Så som tidigare offentliggjort nyttjades Bolagets teckningsoption av serie TO1 till cirka 98 procent, vilket medför att Bolaget tillförs cirka 12,2 mkr före emissionskostnader.

Tecknare som valt att teckna nya aktier av serie B i Gigger med stöd av teckningsoption av serie TO1 har erhållit s.k. interimsaktier i avvaktan på att ärendet registreras hos Bolagsverket. Registrering är nu gjord och omvandling av interimsaktier till ordinarie aktier av serie B bedöms kunna genomföras den 8 juli 2021.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är projektledare och emissionsinstitut till Gigger i samband med teckningsoption serie TO1. Eversheds Sutherland Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 072-295 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se                            

www.gigger.group  

Gigger Group AB

Claes Persson, tf VD

Telefon: 0722 24 70 50

E-post: claes.persson@gigger.se

www.gigger.group

Gigger hjälper företag och gigarbetare att vinna i den nya tidens arbetsmarknad. Med marknadens modernaste mjukvaruplattform digitaliserar och förenklar vi administrationen för och av timanställda, temporära uppdragstagare samt frilansare, dvs den nya tidens arbetskraft - "giggers" - i Sverige och internationellt. I Giggers plattform bygger företag upp sina personalpooler, schemalägger och hanterar löner, "giggaren" söker uppdrag, fakturerar och säkerställer betalning. Gigger - den nya tidens uppdragsgivare!