Gigger Group anlitar en UK Brand Director för sin start i Storbritannien och väljer den inom gig-ekonomin välmeriterade Eleanor Tucker

För sin förestående lansering i Storbritannien anlitar Gigger Group Eleanor Tucker.Eleanor sitter i styrelsen för Sharing Economy UK, är ordförande i Advisory Board för SharingEconomy Global Summit och har varit rådgivare för ett flertal gig-ekonomibolaginternationellt.

Med tidigare bakgrund som journalist och mediaexpert, med uppdrag för bland annat The Guardianoch BBC, startade hon RUDE, den första PR- och Kommunikationsbyrån för gig- och

plattformsekonomin. Eleanors uppgift blir att bereda väg för Giggers och Collabs expansion i Storbritannien i media, hos partners samt hos större uppdragsgivare, och att utarbeta en kommunikationsplan som är anpassad för de brittiska länderna.

Hon kommer att arbeta mellan Edinburgh och Gigger Groups kontor i London.

Giggers kontor ligger i anrika Mayfair på Dover Street, nära Ritz och Green Park.

- " Jag är otroligt nöjd att ha lyckats engagera Elle. Få, om någon, har hennes expertis kring gig-

ekonomin i Storbritannien och Internationellt. Hon kommer helt klart att vara en klippa i vårt

strategiska och kommunikativa arbete inför den planerade lanseringen i Storbritannien"

säger Claes Persson, VD och Koncernchef för Gigger Group. Claes fortsätter: -" nu är det bara

pandemin som håller oss tillbaka från en lansering så fort detaljer kring

internationaliseringen är implementerade i Gigger-plattformen".

För mer information, vänligen kontakta:

Gigger Group AB

Magnus Winterman, Head of Investor RelationsTelefon: 0702 95 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se

www.gigger.group                        

Gigger Group AB

Claes Persson, VD

Telefon: 0722 24 70 50

E-post: claes.persson@gigger.se

www.gigger.group                        

Gigger Group AB hjälper företag och gigarbetare att vinna i den nya tidens arbetsmarknad. Med marknadens modernaste mjukvaruplattform digitaliserar och förenklar vi administrationen för och av timanställda, temporära uppdragstagare samt frilansare, dvs den nya tidens arbetskraft - "giggers" - i Sverige och internationellt. I Giggers plattform bygger företag upp sina personalpooler, schemalägger och hanterar löner - "giggaren" söker uppdrag, fakturerar och säkerställer betalning. Gigger - den nya tidens uppdragsgivare!