Gigger Group AB:s Kvartalsrapport för 2:a kvartalet 2021 kommenteras av Bolagets t.f. VD Claes Persson i direktsändning onsdag den 18:e augusti kl.08.30 hos Nyhetsbyrån Direkt

Rapportkommentar Live | Giggers t.f. VD Claes Persson om Q2-rapporten kan följas här:  https://youtu.be/9Me4UvAjbjUGigger Group AB (publ) ("Gigger" eller "Bolaget") meddelade den 8 juli 2021 att Bolaget valt att tidigarelägga kvartalsrapporten för 2:a kvartalet 2021 till onsdagen den 18 augusti. Tidigare kommunicerat datum var den 27 augusti. Bolaget meddelade att anledningen till att Gigger vill informera marknaden tidigare ligger i linje med de investeringar Bolaget gör.

Gigger Group AB har som ett led i Bolagets informationspolicy valt att vid varje publicering av Bolagets kvartals-och årsrapporter medverka i intervjuer hos Nyhetsbyrån Direkt, eller annan nyhetskanal, i realtid.

Gigger Group AB:s Kvartalsrapport för 2:a kvartalet 2021 publiceras onsdagen den 18 augusti kl.08.00 och kommenteras av Bolagets t.f. VD Claes Persson i direktsändning hos Nyhetsbyrån Direkt samma dag kl.08.30.

För mer information, vänligen kontakta:

Gigger Group AB

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 0702 95 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se                 

 

Gigger Group AB

Claes Persson, VD

Telefon: 0722 24 70 50

E-post: claes.persson@gigger.se

                            

Om Gigger Group

Gigger Group AB är ett marknadsnoterat bolag med strategi att äga, förvalta och förädla Saas-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen.