Genetic Analysis AS: Genetic Analysis utser Sedermera Corporate Finance AB till likviditetsgarant för bolagets aktie

Oslo, Norge, 1 september, 2022 - Genetic Analysis AS ("GA" eller "Bolaget") har utsett Sedermera Corporate Finance till bolagets likviditetsgarant.

Uppdraget kommer att starta 5 september 2022 och Sedermera kommer i sitt uppdrag att kontinuerligt ställa handelsordrar på vardera köp- och säljsida i orderboken för Genetic Analysis AS:s aktie samt tillse att det hålls en förutbestämd spread i aktien. Syftet med likviditetsgarantin är att främja en god likviditet samt säkerställa en låg spread mellan köp- och säljkurs i den löpande handeln.

Detta är en översättning av det engelska originalet. Om det finns någon inkonsekvens mellan den engelska och den svenska versionen ska den engelska versionen gälla.