Genetic Analysis AS: Genetic Analysis och Servatus ingår ett strategiskt samarbetsavtal för att gemensamt utveckla nya mikrobiom-diagnostiska och terapeutiska lösningar

OSLO, NORGE/COOLUM BEACH, AUSTRALIEN - 22 juni 2022: Mikrobiom DX-företaget Genetic Analysis AS ("GA") och Servatus Biopharmaceuticals Ltd ("Servatus") har ingått ett strategiskt samarbetsavtal för att kombinera sina respektive expertisområden för att ytterligare främja marknaderna för mikrobiom-diagnostik och terapi. Samarbetet kommer att sammanföra kunskap i världsklass om bioterapeutika från Servatus och GA:s mikrobiom diagnostiska signaturanalys för att utveckla nya diagnostiska markörer och behandlingsalternativ för att i slutändan förbättra livet för patienter över hela världen.

Marknaden för mänskligt mikrobiom förväntas uppnå avsevärd tillväxt och tar rygg på utvecklingen av mikrobiomförändrande läkemedel och ny diagnostik. De senaste prognoserna tyder på att den globala marknaden för mänskligt mikrobiom kommer att växa med en takt på 22,5% under perioden 2022 till 2029, och nå ett värde om 965,6 miljoner USD 2029*.

Som ett första steg i samarbetet kommer Servatus att etablera ett "GA-map® Flagship Lab" vid dess tillverkningsanläggning i Queensland, Australian Biotherapeutics. Labbet kommer att implementera GA-map® Technology-plattformen och vara fullt operativt för att tillhandahålla intern och extern mikrobiomanalys inom forskningsområdet. Denna teknologiplattform inkluderar GA-map® Dysbios Test, det första CE-märkta IVD-testet på marknaden som ger mikrobiotaprofiler och dysbiosstatus för IBS- och IBD-patienter.

Servatus kommer också att kunna utnyttja GAs omfattande bioinformations resurser och HumGut-databasen, en ny omfattande samling av mänskligt tarmgenom, såväl som GA-biobanken med global data från friska och sjuka populationer. Genom att kombinera detta med Servatus ledande expertis inom utveckling av nya mikrobiellt baserade bioterapeutiska läkemedel för en rad kroniska sjukdomar och tillstånd, och dess enorma kliniska och forskningsnätverk, förväntar sig båda parter att utveckla nya behandlingsregimer som ett resultat av samarbetet.

Servatus VD, Wayne Finlayson kommenterar:
"Vi är glada över att samarbeta med Genetic Analysis, en pionjär för vetenskapsbaserad diagnostik, forskning och produktutveckling inom området för mänskligt mikrobiom. Detta strategiska samarbetsavtal kommer att underlätta för omfattande kunskapsdelning och göra det möjligt för oss att etablera ett ramverk för att forma den globala marknaden för mikrobiom som industriledare. Partnerskapet kommer att dra nytta av betydande datamängder som tillhandahålls av GA och använda vår Australian Biotherapeutics tillverkningsanläggning för att utveckla vår verksamhet i Australien, Asien och USA. Vi ser fram emot att ge ytterligare uppdateringar om våra framsteg när vi accelererar en betydande internationell expansion under de kommande månaderna."

Genetic Analysis VD Ronny Hermansen kommenterar:
"Vi är glada över att samarbeta med Servatus. Detta samarbete kommer att göra det möjligt för de två företagen dra nytta av sin kombinerade expertis, som är i världsklass, inom både läkemedelsutveckling, biosimilartillverkning och mikrobiomanalys för att påskynda tillväxten för båda företagen när det gäller att leverera nya innovativa mikrobiombaserade terapier. Terapeutiska och kompletterande diagnostiska lösningar som kommer att förbättra patienternas liv globalt. En milstolpe för GA är att samarbeta med läkemedelsindustrin och att förbereda bolaget för geografisk expansion mot stora marknader. Samarbetsavtalet med Servatus ligger väl i linje med GA:s mål som kommunicerades i samband med IPO:n, detta representerar därför en viktig milstolpe i bolagets utveckling."

*Databridge Market Research, Human Microbiome Market report, 2022 (https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-human-microbiome-market&Shiv)