Genetic Analysis AS: Genetic Analysis – Bättre maghälsa med nytt test – Mangold Insight Analys

Mangold rekommenderar Köp i Genetic Analysis. Bolaget säljer ett diagnostiskt system för mikrobiomanalys kallat GA-Map som gör det möjligt att diagnostisera och analysera tarmfloran. Det finns en tydlig drivkraft för att få mikrobiota test från forskningsområdet till den kliniska rutinanvändningen. Framför allt finns en betydande marknadspotential kopplad till sjukdomar som IBS och IBD. 

Genetic Analysis står inför kommersialisering av plattformen GA-Map. Bolaget utgår från en plattformsstrategi med återkommande intäkter från försäljning av reagenssatser till laboratorier. Mangold bedömer att bolaget kan växa med 63 procent i snitt per år under perioden 2021 till 2027. Bolaget väntas kunna bli lönsamt från 2023 samt kunna nå över 100 miljoner kronor i intäkter från 2025. Marknaden är under tillväxt och bolaget saknar direkta konkurrenter. 
Genetic Analysis faller in i kategorin oupptäckt bolag där Mangold ser flera triggers i aktien. Bolagets försäljning kan ta fart på den nordamerikanska och europeiska marknaden. Intresset är stort från USA  där forskning och antalet kliniska studier inom mikrobiota har ökat kraftigt. Ett flertal samarbeten kan i tillägg falla väl ut. I ett Basecase har vi valt att sätta riktkurs på 7,00 kronor per aktie (NOK) vilket visar på en uppsida om 100 procent i aktien.