Fredrik Carling ny VD för Veg of Lund

Styrelsen i Veg of Lund AB (publ) har utsett Fredrik Carling till ny VD för bolaget. Fredrik Carling har bred erfarenhet från att etablera nya produkter och bygga starka varumärken och kommer att fokusera på att driva Veg of Lunds uppdaterade tillväxtstrategi. Fredrik Carling har under de senaste tio åren arbetat som VD för Hövding Sverige AB. Fredrik Carling tillträder sin nya tjänst på Veg of Lund den 19 september 2022.

Veg of Lund har uppdaterat sin strategi och genomfört flera aktiviteter i syfte att öka försäljningen på befintliga och nya marknader. En viktig del i bolagets affärsmodell är att dels utveckla sin produktion och försäljning i egen regi i främst Sverige, Storbritannien och Irland, dels etablera ett samarbete med licenstagare för andra marknader, främst i övriga Europa, Sydostasien och Oceanien.

"Fredrik Carlings internationella bakgrund och erfarenheter som CEO för Hövding kommer att bidra starkt till Veg of Lunds fortsatta utveckling med fokus på försäljning och affärsutveckling - jag ser fram emot att arbeta tillsammans med Fredrik", säger Håkan K Pålsson, ordförande Veg of Lund.

Fredrik Carling är född 1971 och har haft flertalet ledande roller inom bolag med konsumentnära produkter och tjänster. Han kommer närmast från VD-posten för Hövding Sverige AB, ett bolag som framgångsrikt lanserat en ny typ av airbag som skyddar cyklister vid olyckor. Fredrik Carling har tidigare varit VD för Diesels nordiska verksamhet. Han har också varit varumärkesansvarig globalt och i Europa för Levi Strauss, med ansvar för konceptutveckling och lansering av nya varumärken.

"Jag ser framemot att börja på Veg of Lund och bygga vidare på den start och fantastiska produktinnovation som redan finns i bolaget. Att tillsammans med en driven och kompetent organisation och styrelse etablera existerande och nya produkter globalt kommer bli en spännande uppgift", säger Fredrik Carling, tillträdande VD för Veg of Lund.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Veg of Lund AB
Emma Källqvist (tf VD och CFO)
Telefon: 0721 869 018
E-post: emma.kallqvist@vegoflund.se

Denna information är sådan som Veg of Lund AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juli 2022, klockan 11.15 CEST.

Om Veg of Lund
Veg of Lund utvecklar unika växtbaserade livsmedel som möter konsumenternas krav på smak och hållbarhet. Bolaget har rötter i forskning vid Lunds universitet och äger patenterade metoder för att utveckla nya matkategorier inom den snabbväxande marknaden för växtbaserade livsmedel. Veg of Lunds klimatsmarta och smakrika produkter säljs i Europa och Asien under varumärket DUG[®]. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under ticker VOLAB. Läs mer på ir.vegoflund.se. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-5030 15 50 eller e-post: ca@mangold.se.

Denna information är sådan som Veg of Lund är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-07-27 11:15 CET.