Förtydligande av information om beräkningsperiod för teckningsoptioner av serie TO5 och TO6

Mantex Aktiebolag (”Mantex” eller ”Bolaget”) offentliggjorde idag den 1 april 2022 att beräkningsperioden (VWAP-perioden) för fastställande av utnyttjandekurs för teckningsoptioner av serie TO5 som emitterades i samband med Bolagets riktade emission under andra kvartalet 2021, inleds idag.

I tidigare pressmeddelande daterat 2021-06-07 och 2021-06-10 angavs felaktigt, gällande teckningsoptioner av TO5, att teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till ett belopp motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen under 10 handelsdagar närmast före den 13 april 2022. Utnyttjandekursen får lägst uppgå till 0,15 SEK per aktie och högst 3,71 SEK per aktie och ska avrundas till två decimaler. Teckningskursen får inte fastställas till under akties kvotvärde.”
Korrekt information avseende mätperioden för teckningsoptioner av serie TO5 anges nedan:
Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till ett belopp motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen under 10 handelsdagar närmast före den 19 april 2022. Utnyttjandekursen får lägst uppgå till 0,15 SEK per aktie och högst 3,71 SEK per aktie och ska avrundas till två decimaler. Teckningskursen får inte fastställas till under akties kvotvärde.
I tidigare pressmeddelande daterat 2021-06-07 och 2021-06-10 angavs felaktigt, gällande teckningsoptioner av TO6, att teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till ett belopp motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen under 10 handelsdagar närmast före den 5 januari 2023. Utnyttjandekursen får lägst uppgå till 0,15 SEK per aktie och högst 4,32 SEK per aktie och ska avrundas till två decimaler. Teckningskursen får inte fastställas till under akties kvotvärde.”
Korrekt information avseende mätperioden för teckningsoptioner av serie TO6 anges nedan:
Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till ett belopp motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen under 10 handelsdagar närmast före den 9 januari 2023. Utnyttjandekursen får lägst uppgå till 0,15 SEK per aktie och högst 4,32 SEK per aktie och ska avrundas till två decimaler. Teckningskursen får inte fastställas till under akties kvotvärde.

För mer information, vänligen kontakta:

Bo Niveman, CFO
+46 70-946 43 80 eller bo.niveman@mantex.se

Om Mantex

Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på NASDAQ First North Growth Market och Certified Adviser (CA) är Mangold Fondkommission (ca@mangold.se eller 08-503 015 50).

Bifogade filer

Förtydligande av information om beräkningsperiod för teckningsoptioner av serie TO5 och TO6