Fortsatt stor efterfrågan på konsumentversionen av Dosell

Stockholm - iZafe Group (publ.) meddelar idag att man har levererat ytterligare 100 Dosell-enheter till Apoteket AB utöver leveranser av 130 enheter tidigare i juni. Totalt har det nu levererats 230 enheter under juni månad till Apoteket AB.

- Den stora efterfrågan är ett kvitto på att allt fler vill använda ny digital teknik i sitt dagliga liv för att frigöra tid och säkerställa följsamheten i sin eller anhörigas medicinering. Det visar också att Apotekets webbutik är ett bra sätt för att nå ut till dem som vill ha tryggare läkemedelshantering i hemmet, säger Anders Segerström, VD på iZafe Group AB.
 
I sommar kommer iZafe att släppa en ny funktion i Dosell-appen som gör det ännu enklare att följa upp sin egen eller anhörigas medicinering.
 
- Denna nya funktion gör det ännu enklare att följa sin egen eller anhörigas medicinering. Vi vet också att möjligheten att få provanvända Dosell bidrar till upplevelsen av vilken skillnad Dosell verkligen gör. Därför kommer vi i TV-reklamen lyfta att man får möjlighet att skicka tillbaka Dosell inom 30 dagar om man inte är nöjd med produkten. Detta för att ännu fler skall våga ta steget att testa ny digital teknik som frigör tid och säkerställer följsamheten i sin eller anhörigas medicinering, säger Anders Segerström, VD iZafe Group AB.
 
- Konsumentversionen av Dosell är unik och just nu Europas enda läkemedelsrobot till privatmarknaden som bygger på dospåsar. Detta har uppmärksammats av flera aktörer där det nu förs dialoger för att lansera Dosell för konsumenter på flera marknader i Europa, säger Anders Segerström, VD på iZafe Group AB.

Kontakter

Anders Segerström, Verkställande Direktör
Mail: anders.segerstrom@izafegroup.com
Mobilnummer: +46 70-875 14 12

iZafe Group AB (publ.)
Södra Fiskartorpsvägen 20
114 33 Stockholm

E-post: ir@izafegroup.com
www.izafe.se/investor-relations/

Om iZafe Group AB (publ)

iZafe Group är ett renodlat Life-Science företag som leder utvecklingen av digital läkemedelsdispensering. Bolaget bedriver forskning, utveckling och marknadsföring av digitala medicinska lösningar och tjänster för tryggare läkemedelshantering i hemmet. iZafe Groups läkemedelsrobot Dosell används för att minska risken för felmedicinering i hemmet, avlasta den offentliga vården, öka livskvaliteten för patienten samt skapa en tryggare miljö för anhöriga. Kunderna utgörs idag av offentliga och privata vårdgivare i Sverige, Norden och globalt. iZafe Group säljer primärt via väletablerade partners som redan besitter långa och djupa kundrelationer med de prioriterade kundgrupperna. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 (0) 8 528 00 399. E-post: info@fnca.se. Ytterligare information finns på www.izafe.se/investor-relations/.

Bifogade bilder

Dosell Ny Funktion

Bifogade filer

Fortsatt stor efterfrågan på konsumentversionen av Dosell