Första ASEAN-ordern för Enersize – Får order från PT Cicor Panatec i Indonesien

Enersize Advanced Research AB har fått en order från det indonesiska företaget PT Cicor Panatec. Ordern gäller systemanalys och utrustning som används tillsammans med Enersizes Software-as-a-Service-plattform Compressed Air Services för energioptimering av industriell tryckluft. Ordervärdet uppgår initialt till motsvarande cirka 200 000 SEK (ca. 20 000 EUR), och kan sedan utökas till Enersize helhetslösning.

“Vårt budskap har spridit sig globalt. Det vittnar om att det finns både en ökad kännedom kring potentialen av tryckluftsoptimerande tjänster, och att Enersize erbjudande är attraktivt för företag inom tillverkningsindustrin världen över. Att ett enskilt tillverkningsföretag på andra sidan jorden väljer att investera i Enersize tjänster säger en hel del om hur bra våra tjänster har blivit”, säger Anders Sjögren, vd för Enersize.

Enersize har utvecklat en trestegsmodell för tryckluftsoptimering, där det första steget Xray innefattar en komplett genomlysning av kundens tryckluftssystem med hjälp av portabla mätinstrument specifikt utvecklade för att identifiera läckage och ineffektiv användning och generering av tryckluft.

Via rekommendation tog Cicor kontakt med Enersize i syfte att genomföra en systemanalys av sitt tryckluftssystem vid sin produktionsanläggning i Batam, Indonesien. I och med att Cicor även har beställt utrustning som är nödvändig för systematiskt energioptimeringsarbete skapas förutsättningar för ytterligare Xray från någon av de elva produktionsanläggningarna inom Cicor-koncernen, samt möjligheten till utökat samarbete med användning av fler av Enersize tjänster.

PT Cicor Panatec, Batam är en avancerad tillverkare av gjutna plastdetaljer och mekaniska sammansättningar för kunder inom medicin, industri, fordon och transport.

Om Cicor Group

Cicor Group är en globalt aktiv leverantör av elektroniska lösningar för hela försörjningskedjan, från forskning och utveckling till tillverkning och hantering. Cicors har cirka 2 200 anställda på elva platser i Europa och Asien, från vilka aktörer från medicin-, industri- och flyg- och försvarsindustrin betjänas. Cicor skapar värde för sina kunder genom kombinationen av kundspecifika utvecklingslösningar, högteknologiska komponenter samt tillverkning av elektroniska enheter. Aktierna i Cicor Technologies Ltd. handlas på SIX Swiss Exchange (CICN). För ytterligare information besök webbplatsen www.cicor.com.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Anders Sjögren, VD
Telefon: +46 730 76 35 30
E-post: ir@enersize.com

Erik Sundqvist, CFO
Telefon: +46 720 92 83 62
E-post: erik.sundqvist@enersize.com

Om Enersize

Enersize utvecklar och levererar smart programvara, verktyg och tjänster för att möjliggöra energioptimering av industriella tryckluftssystem. Den industrispecifika kompetensen hos vår personal och våra lösningar har tillsammans med åtagandet att bli världsledande inom mjukvara för trycklufteffektivisering gjort Enersize till en erkänd ledare för kunder runt om i världen. Enersize är en sammanslagning av flera nordiska företag med erfarenhet från mer än 7000 kundprojekt.

Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS. 

För mer information https://enersize.com. 

Certified Adviser 
Mangold Fondkommission AB
E-post: ca@mangold.se
Telefon: +46 8 503 01 550

Bifogade filer

Första ASEAN-ordern för Enersize – Får order från PT Cicor Panatec i Indonesien