Förslag till styrelseförändring i Scandinavian Health Innovations AB (publ)

Scandinavian Health Innovations AB (publ) ("SHI" eller "Bolaget") föreslår att nuvarande ledamot Pia Madison entledigas från styrelsen. Styrelsen föreslår omval av nuvarande ledamöter Jesper Yrwing, Louise Dufwa och Daniel Ehdin. Till nya ledamot föreslås Johanna Bjurström.

  • Det är en glädje att kunna föreslå Johanna Bjurström till nya styrelseledamot i SHI. Johannas breda erfarenhet som entreprenör gör att hon kommer kunna tillföra mycket till företagets nuvarande och kommande expansionsplaner. I ett läge där vi avser expandera kraftigt genom tillväxt och förvärv är det extra viktigt att vi har en styrelse med hög ambitionsnivå och förståelse för utmaningarna som kommer av snabb tillväxt. Jag vill även passa på att tacka Pia för hennes tid i SHIs styrelse och jag ser fram emot att fortsatt arbeta med henne i flera av våra dotterbolags strategiska arbete, säger Daniel Ehdin, VD på Scandinavian Health Innovations.

Johanna Bjurström har verkat som entreprenör inom hälsa, tech & hållbarhet i över 20 år. Hon har en gedigen erfarenhet av att leda team och bygga verksamheter online. Hon är numer VD och grundare av Holistic Health Academy som är ett av Scandinavian Health Innovations sex dotterbolag. Hon är även auktoriserad hudterapeut med bred erfarenhet inom ekologisk hudvård som flera av SHIs dotterbolag är verksamma inom.
 

Scandinavian Health Innovations AB (publ) aktie handlas under kortnamnet SHI B.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Ehdin, VD, daniel@shiorganic.com,tel. +46 70 862 47 40

Denna information är sådan information som Scandinavian Health Innovations AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2021, kl. 07.45.

Kort om Scandinavian Health Innovations
Scandinavian Health Innovations är en venture builder som investerar i ekologiska och hållbara företag. Vi äger, förvaltar och förvärvar aktier i företag där vi kan öka deras tillväxt och marknadsvärde genom att implementera nya digitala strategier. Våra investeringar återfinns i innovativa techplattformar & produktvarumärken som riktar sig till en hälso- och hållbarhetsmedveten målgrupp. Vår aktieportfölj består av sex dotterbolag och målsättningen är att hålla en hög expansionstakt genom synergiförvärv i syfte att ständigt öka marknadsvärdet i våra innehav. Scandinavian Health Innovations (https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/822315/scandinavian-health-innovations-b) aktie är noterad under kortnamnet SHI B. www.shiorganic.com. Bolagets Mentor är Augment Partners AB, info@augment.se,+46 8 604 22 55