Flaggningsmeddelande i Mandel Design Group AB

De tidigare kommunicerade och nu registrerade företrädesemission samt kvittningsemission enligt pressmeddelande 2021-05-12 respektive 2021-06-02 kommer att ha följande påverkan på ägarandelarna i Mandel Design Group AB.

Almond Holding AB ägarandel i Mandel Design Group AB innan emissionerna motsvarade ca. 50.92% av såväl aktier som röster. Efter genomförda emissioner är Almond Holding ABs andel av såväl aktier som röster i Mandel Design Group ca. 15.24%.

Aktiebolaget Neviswe ägarandel i Mandel Design Group AB innan emissionerna motsvarade ca. 26.14% av såväl aktier som röster. Efter genomförda emissioner är Aktiebolaget Neviswe andel av såväl aktier som röster i Mandel Design Group ca. 23.98%.

Camilla Fridéns ägarandel i Mandel Design Group AB innan emissionerna motsvarade ca. 7.59% av såväl aktier som röster. Efter genomförda emissioner är Camilla Fridéns andel av såväl aktier som röster i Mandel Design Group AB ca. 2.27%.

Sow & Reap AB ägarandel i Mandel Design Group AB efter genomförd kvittningsemission uppgår till ca. 6.57% av såväl aktier som röster i Mandel Design Group AB.

Bolaget har även mottagit information om att Aksia Invest Aktiebolag nu äger totalt 1 462 069 aktier i Mandel Design Group AB motsvarande  ca. 8.30% av såväl aktier som röster i Bolaget.