Finepart Sweden AB (publ) säljer Finecutsystem till Försvarsmakten

Finepart har idag fått en order värd 4.3 MSEK, vilket är bolagets enskilt största affär hittills, gällande ett välutrustat Finecutsystem till Försvarsmakten i Sverige. Leverans beräknas ske i kvartal 1, 2022.  Detta är projekt A som tidigare omnämnts under året i VD-brev.

"Vi är väldigt stolta över att ha blivit utvalda och få möjligheten att leverera ett kompetent fullutrustat Finecutsystem till Försvarsmakten. Detta system är unikt av sitt slag och den mest avancerade produkten i vårt program." säger Lars Darvall, VD Finepart.

För ytterligare information

Lars Darvall

VD, Finepart Sweden AB

Telefon: 0707 - 767 768

E-post: lars.darvall@finepart.com

Om bolaget

Finepart är ett innovativt och teknikorienterat företag som utvecklar och säljer maskiner för komponenttillverkning med hög precision. Bolagets teknologi baseras på vattenskärningsteknik som innebär att med mycket högt vattentryck, cirka 4 000 bar, skapa en stråle som accelererar sandkorn som verkar som slipmedel. Bolaget grundades 2012 och huvudkontoret ligger i Bollebygd.

Denna information är sådan information som Finepart Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31:a augusti 2021.