Finepart – Levererar i linje med prognos – Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Finepart.

FINEPART - LEVERERAR I LINJE MED PROGNOS - MANGOLD INSIGHT ANALYS

Mangold uppdaterar Finepart.

Mangold uppdaterar sin bevakning av mikrovattenskärningsbolaget Finepart efter sin delårsrapport för det första kvartalet. Bolaget minskade sin omsättning till följd av lägre eftermarknadsförsäljning men levererade eftermarknadsintäkter som var i linje med tidigare prognos.

Finepart har vidtagit en rad åtgärder för att bli mer synliga samt knutit ett nytt agentavtal i Italien. Bolaget har även utvidgat styrelsen med branschkunniga som har breda försäljningsnätverk och erfarenhet av affärsutveckling.

Mangold behåller riktkursen på 4,10 kronor vilket ger en uppsida i aktien om knappt 60 procent. För att den ska uppnås ser Mangold att bolaget lyckas bli mer känt bland sina potentiella kunder som leder till fler köp av flagskeppsprodukten, Finecut-systemet.

Fredag 04 juni 2021

KONTAKT
Caspar.hedman@mangold.se
Mobil: +46 7 2050 7013

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Mangold Insight Investment Case Finepart.pdf

Om Mangold Insight: Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer : Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen. 

Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen.

Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.