Eurobattery Minerals AB publicerar årsredovisning för 2020

Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market "BAT" och Börse Stuttgart "EBM"), ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringssektorn med visionen att hjälpa Europa bli självförsörjande inom etiska batterimineraler, publicerar idag årsredovisning för 2020. Årsredovisning är bilagd till detta pressmeddelande och finns att hämta från bolagets webbplats: https://eurobatteryminerals.com/ekonomiska-rapporter/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, CEO 

E-mail: roberto@eurobatteryminerals.com

Website: https://eurobatteryminerals.com

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvföretag noterat på NGM Nordic SME (BAT) och Börse Stuttgart (EBM). Som själva grunden för värdekedjan för batteriproduktion är företagets vision att hjälpa Europa bli självförsörjande på etiska och fullt spårbara batterimineraler som används inom elfordonsindustrin. Företaget undersöker och utvecklar flera nickel-, kobolt- och kopparprojekt i Europa och ska leverera hållbart utvunna råvaror som är kritiska för den snabbt växande batterimarknaden.

För mer information besök www.eurobatteryminerals.com.

Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55, e-post: info@augment.se ärEurobattery Minerals Mentor.