Eurobattery Minerals AB: Bolagets chefsgeolog avstår från deltagande i incitamentsprogram

Bolagets chefsgeolog Lachlan Rutherford har meddelat bolaget att han av personliga skäl avstår från deltagande i incitamentsprogram som avses behandlas på extra bolagsstämma idag.

- Lachlan Rutherfords beslut att avsluta sitt samarbete med bolaget kommer inte att kortsiktigt påverka vårt dagliga arbete med de pågående projekten, och rekryteringsprocessen med att hitta en ersättare har redan startat, kommenterar Roberto García Martinez, vd för Eurobattery Minerals.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martinez, VD

E-post: roberto@eurobatteryminerals.com

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt prospekteringsbolag som bedriver målinriktad mineralutforskning i Europa. Bolagets affärsmodell är att förvärva projekt och tillgångar, att prospektera och utforska på dessa samt att utveckla förekomsterna till ekonomiskt lönsamma gruvor. Eurobattery Minerals fokuserar på prospektering och utveckling av fyndigheter av råvaror som används i batterier och elbilar.  Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, email: info@augment.seär Eurobattery Minerals Mentor.