ESEN esports – Nytt verksamhetstänk kan öka följarbas – Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar ESEN esports.

ESEN ESPORTS - NYTT VERKSAMHETSTÄNK KAN ÖKA FÖLJARBAS - MANGOLD INSIGHT ANALYS

Mangold uppdaterar ESEN esports.

Event- och produktionsbolaget Esen esports har bearbetat och utvecklat sitt produkt- och tjänsteutbud för att komplettera den pandemipåverkade eventverksamheten. Bolaget har tagit fram en strategisk plan för sin flaggskeppsplattform Battleriff som ska resultera i ett större gamingcommunity och en tillhörande aktiv och betalande följarbas. Bolaget har breddat sig inom esporten och lanserat Svenska Eracing ligan inom Sim Racing. Esen har även utvecklat sin numera högteknologiska studio som väntas generera hyresintäkter.

I början av mars förklarade bolaget sin avsikt att förvärva 51 procent av aktierna i säljorganisationen 2Prove. Målet är att förvärva resterande aktier under de närmaste två åren. 2Prove har en bevisad framgångsrik historik av försäljning och marknadsföring inom mediasegmentet. Den säljkompetens och kundbas som 2Prove tar med sig väntas leda till synergier inom Esens verksamhet.

Mangold har justerat sina prognoser till följd av pandemin och den minskade omsättningen inom eventverksamheten. I de uppdaterade prognoserna har Mangold tagit hänsyn till de nya intäktsströmmar som etablerats under året och värderat bolaget med en DCF-modell. Vi får fram ett motiverat värde på 0,80 kronor vilket ger en uppsida på knappt 50 procent.

Tisdag 9 mars

KONTAKT

Caspar Hedman
Junior Analyst, Insight
Caspar.hedman@mangold.se
+46 8 5277 5021

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Mangold Insight Bolagsbevakning ESEN esports.pdf

Om Mangold Insight: Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer: Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen.

Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen.

Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.