ESEN eSports AB: Rättelse av information om teckningsoptioner i pressmeddelande från den 15 oktober 2020

ESEN esports AB ("ESEN" eller "Bolaget") offentliggjorde den 15 oktober 2020 utfallet från sin företrädesemission av units. I pressmeddelandet framgick att en teckningsoption berättigade innehavaren till teckning av en ny aktie, vilket inte stämmer överens med villkoren för teckningsoptionerna av serie 2020/2021 ("Teckningsoptionerna") eller det memorandum som offentliggjordes i samband med erbjudandet ("Memorandumet"). Korrekt information är att fyra teckningsoptioner berättigar innehavaren till teckning av en ny aktie, i enlighet med Memorandumet, villkoren för Teckningsoptionerna samt det pressmeddelande som gick ut den 18 september 2020.