ESEN eSports AB: Komplettering av förslag till styrelseledamöter

Större ägare i ESEN esports AB har idag meddelat att man önskar komplettera det förslag man lämnat i samband med kallelsen till årsstämman. Till det ursprungliga förslaget önskar större ägare föreslå nyval av Faje Gani.

Förslaget till styrelse i sin helhet är enligt följande;

Omval av Per Hägerö och Mikael Larsson, nyval av Mirel Bikic och Faje Gani. Till styrelsens ordförande föreslås Per Hägerö. 
Presentation av Faje Gani

Faje Gani har studerat på Stockholms Universitet och har en master inom marknadsföring och organisation. Faje har en bred erfarenhet inom tech och media bland annat från att ha varit delägare & vd av Sveriges största nöjestidning Nöjesguiden som han digitaliserade till att bygga upp försäljningen till rekordhöjder, som Nordenchef för Twitter och till att idag leda ett av Europas snabbast växande techbolag inom casual gaming (mobilspel), Azerion, som Nordenchef.

Faje tillför styrelsen och bolaget spetskompetens inom sälj, affärsutveckling samt organisationsuppbyggnad. 

Presentation av Mirel Bikic

Mirel är utbildad vid Lunds Universitet och har en master inom ekonomi och management. Mirel har en bred arbetserfarenhet från bland annat som managementkonsult inom digitalisering på Cap Gemini och affärsutveckling på koncernnivå i Lindab koncernen.

Mirel tillför styrelsen och bolaget kompetens inom M&A, strategisk affärsutveckling samt ekonomisk uppföljning.