ESEN eSports AB: ESENs riktade emission avseende förvärv av 2Prove AB registrerad hos Bolagsverket

ESEN esports AB ("Bolaget") meddelar att den riktade emissionen till GRUNDBULTEN 38789 AB U.N.T. FRATELLI EQUITY AB avseende förvärv av 2Prove AB har registrerats hos Bolagsverket.

Emissionen innebär att antalet aktier ökar med 3 628 571, från 37 858 187 aktier till 41 486 758 aktier.

Aktiekapitalet ökar med 188 699,67 kr, från 1 968.625,726600 till 2 157 325,39660.

Aktierna kommer levereras snarast till tecknarna.