ESEN eSports AB: ESEN hjälper Köpenhamns bibliotek att skapa högläsning, evenemang och utbildning!

Kommunikationsavdelning vid Köpenhamns bibliotek ville hitta ett lämpligt sätt att nå föräldrar och barn som inte längre kan besöka biblioteket, pga. covid-19. Tillsammans med ESEN har ett enkelt paket skapats, som innebär att biblioteket kan spela in högläsningar, evenemang och utbildningar och även sända live. 

- Biblioteket har valt ut olika berättelsetider avsedda för tre olika åldersgrupper och ska börja spela in detta tre gånger i veckan. Vi kommer att presentera materialet för föräldrar som ett sätt för deras barn att delta i berättelsetiden när de befinner sig hemma på grund av exempelvis sjukdom. Allt material kommer  finnas som VOD på sociala medier så man knannå materialet när det passar, säger Köpenhamns bibliotek.

Genom ESENs erfarenhet inom streaming och produktion har en användarvänlig plattform tagits fram för både personal och besökare. Det enda som behövs är en dator som är utrustad med mjukvara och hårdvara och som kan streama med en bra kvalitet. Eftersom ljud och ljussättning är knepigt att få till med hänsyn till budgeten, har en rimlig nivå valts ut som ger bäst resultat för pengarna.

- De flesta barn kommer att vara hemma från skolan i flera veckor på grund av coronaepidemin. Att ESEN då kan vara med och bidra så att dessa barn får ta del av bibliotekets olika evenemang känns fantastiskt, säger Johan Grape, vd på ESEN. Vi kommer även att bidra med vår kunskap inom dataspel för att utbilda föräldrar kring inköp, spelande och tävlande. Därtill kommer vi att undersöka om det finns andra organisationer vill erbjuda livestreamingaktiviteter för barn, säger vd Johan Grape.

Efter att projektet nu startas, har även andra bibliotek i Danmark visat intresse för arrangemanget.
- Förhoppningsvis kan även svenska bibliotek vara intresserade, säger Johan Grape. Detta projekt har en mycket begränsad påverkan på ESENS omsättning, men det fyller en viktig samhällsfunktion och har ett strategiskt värde för ESEN, säger vd Johan Grape.