ESEN eSports AB: ESEN esports flyttar årsstämman till den 9 april 2021

Styrelsen har beslutat att flytta fram årsstämman till den 9 april 2021.

Årsstämman var ursprungligen planerad att hållas den 7 april 2021. Anledningen till senareläggningen är pga. logistiska skäl.

Kallelse till årsstämman kommer att offentliggöras under dagen.

Bolagets årsredovisning och övriga stämmohandlingar kommer att publiceras på bolagets hemsida senast tre veckor före stämman.