ESEN eSports AB: ESEN esports AB tecknar avtal med Svenska Läkarsällskapet

Sändnings- och produktionsbolaget ESEN esports AB (ESEN) meddelar idag att bolaget tecknat ett samarbetsavtal med Svenska Läkarsällskapet (SLS) kring försäljning, projektledning och produktion av mediasändningar och filmade event i SLS:s lokaler i centrala Stockholm.

Syftet med samarbetet är att SLS, i samarbete med ESEN, ska marknadsföra och erbjuda sina kunder professionell projektledning och genomförande av mediasändningar- och filmning till konkurrenskraftiga priser, i sina lokaler i centrala Stockholm. Kunderna kommer att utgöras av SLS:s medlemmar samt externa kunder.

Avtalet innehåller inga garanterade produktionsuppdrag utan är beroende av efterfrågan hos kunderna. Uppstarten av samarbetet är förknippat med vissa mindre investeringskostnader för ESEN avseende produktionsutrustning.

Samarbetet är av strategisk betydelse för ESEN, eftersom det ger ESEN en exklusivitet som produktionsleverantör under avtalsperioden som löper på ett år initialt. ESEN har ingen möjlighet att i dagsläget bedöma de finansiella effekterna av samarbetet, men har förhoppningar om att samarbetet kommer att generera goda intäkter framöver.

  • Det känns väldigt roligt att få det här förtroendet som exklusiv produktionsleverantör åt SLS. Det är ett kvitto på att vi gör rätt saker. Jag har förhoppningar om att det här samarbetet kommer att leda till både ökad synlighet och kundtillströmning för ESEN och därigenom ökade intäkter i förlängningen, säger Johan Grape, vd för ESEN, i en kommentar.

  • Vi är mycket glada över samarbetet med ESEN, som vi vet ligger i framkant vad gäller produktion av mediasändningar. Genom detta samarbete kan vi erbjuda våra medlemmar och kunder en kvalitetssäkrad helhetslösning för produktion av mediasändningar och filmning, vilket efterfrågas idag, Per Johansson i en kommentar.