ESEN eSports AB: ESEN esports AB publicerar årsredovisning för 2020

ESEN esports AB publicerar härmed årsredovisning för helåret 2020. Årsredovisningen finns att tillgå via bifogad fil samt på företagets hemsida www.esenstudio.com