ESEN eSports AB: Delårsrapport 1 2021 ESEN esports AB

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR DET FÖRSTA KVARTALET 2021:

  • Totala intäkter uppgick till 0,2 MSEK
  • Rörelseresultat uppgick till -2,2 MSEK
  • Periodens resultat uppgick till -2,2 MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,06 SEK

* Detta är första tillfället som koncernredovisning upprättas för det första kvartalet, därför visas inga jämförelsesiffror.
VD har ordet

Inledningen av 2021 präglas av fortsatt pandemieffekt där en del av våra kunder och potentiella kunder inte kan investera i den takt de behöver och vill. Samtidigt ser vi befintliga, nya och potentiella kunder som i dessa nya omständigheter ser möjligheterna och därmed har en ökad investering och behov av ESENs erbjudanden.Vi har under första kvartalet fortsatt integreringen av våra affärsområden och det ekosystem vi bygger och det är med glädje jag kan väkomna 2Prove till ESEN i och med att bolagsstämman den 9 april godkände förvärvet av 51% av aktierna. 2Prove stärker vår kompetens och förmåga inom försäljning något som varit en utmaning historiskt sätt i en marknad som varit i en begynnelse.

Gällande befintliga kunder vill jag dels lyfta fram Ubisoft där vi fick förnyat förtroende att genomföra sändningar av mästerskapen och dels Svensk Eracing där vi nu genomför en liga som tilldrar sig god uppmärksamhet. Att kontinuerligt leverera bra skapar återkommande uppdrag och intäkter vilket förstås är centralt för vår tillväxt.

Jag välkomnar också två nya ledamöter till styrelsen, Mirel Bikic och Faje Gani, som kommer ytterligare spetsa bolaget och ger också mig tillgång till kompetens. Samtidigt tackar jag de tre som lämnade vid bolagsstämman. 

Blickar jag framåt i 2021 så bör marknaden ta fart i samband med att pandemins grepp släpper och marknader öppnar upp så jag ser positivt på helåret som helhet. 

Johan Grape
VD, ESEN esports AB