Enersize tillsätter tillfällig finansfunktion

Nasdaq First North-listade Enersize – som utvecklar och levererar smart programvara, verktyg och tjänster för att möjliggöra energioptimering av industriella tryckluftssystem – tillsätter Thomas Bengtsson, tidigare styrelseordförande och interim-CFO i bolaget, genom en outsourcad lösning för bolagets finansfunktion.

Enersize har sedan tidigare en outsourcad redovisningsfunktion som under en period kommer att få ett utökat ansvar. Thomas Bengtsson kommer därmed att stötta ledningsgrupp och styrelse tills en permanent lösning är på plats för finansfunktionen.
 
”Vi har analyserat våra finans- och redovisningsfunktioner och ser att det finns en betydande besparingspotential. Därför väljer vi att tillsätta en tillfällig lösning för att få tid att säkerställa att den permanenta lösningen blir så kostnadseffektiv som möjligt. Samtidigt ska vår finansfunktion uppfylla sin viktiga roll att stödja vår affär på bästa möjliga sätt”, säger Anders Sjögren, Enersize vd.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Anders Sjögren, VD
Telefon: +46 730 76 35 30
E-post: ir@enersize.com

Om Enersize

Enersize utvecklar och levererar smart programvara, verktyg och tjänster för att möjliggöra energioptimering av industriella tryckluftssystem. Den industrispecifika kompetensen hos vår personal och våra lösningar har tillsammans med åtagandet att bli världsledande inom mjukvara för trycklufteffektivisering gjort Enersize till en erkänd ledare för kunder runt om i världen. Enersize är en sammanslagning av flera nordiska företag med erfarenhet från mer än 7000 kundprojekt.

Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS. 

För mer information https://enersize.com. 

Certified Adviser 
Mangold Fondkommission AB
E-post: ca@mangold.se
Telefon: +46 8 503 01 550

Bifogade filer

Enersize tillsätter tillfällig finansfunktion