Enersize tecknar avsiktsförklaring med Akila – mål att minska koldioxidutsläpp i Kina och ASEAN genom ”digital twin”

Enersize Advanced Research AB ("Enersize" eller "Bolaget") har tecknat en avsiktsförklaring (”LoI”) med Akila Information Systems Ltd ("Akila"), som nyligen utsetts till en av World Economic Forums 100 globala teknologipionjärer för 2022. Akila är ett dotterbolag till Hongkong-baserade Aden Services (Group) Co., Ltd (“Aden”). Avsiktsförklaringen är en viktig milstolpe mot ett fullt utvecklat partnerskap där Enersize Compressed Air Services integreras i Akila Services och dess dataplattform som använder ”digital twin”- och AI-teknik för att erbjuda datadrivet beslutsfattande och ESG-rapportering för stora och multinationella portföljer.

Akila kommer påbörja Enersize onboardingprocess med avsikten att teckna ett partnerskapsavtal, som är exklusivt i Kina och icke-exklusivt i Asien och Stillahavsområdet (ASEAN). Samarbetet kommer att vara ett viktigt steg i utvecklingen av Enersize skalbara partnerplattform, eftersom integration med andra digitala plattformslösningar breddar Enersize erbjudande.

Aden och dess dotterbolag kommer att utses av Akila som operativa agenter för att tillhandahållanda Compressed Air Services i kunders anläggningar och därigenom sänka energiförbrukningen och minska scope-2 koldioxidutsläpp. Parterna i LoI kommer tillsammans med Aden att samarbeta för att genomföra flera pilotkundprojekt med ambitionen att bygga framgångsrika kundreferenser, där slutmålet är en fullständig integrering i Akilas öppna plattform Partner Ecosystem.

Akilas innovationschef och medgrundare Philippe Obry säger: "När vi utökar Akilas ekosystem och tar med nya integrationer för att förbättra Akilas ‘digital twin’, hoppas vi kunna fortsätta tillföra värde för våra kunder. Dessa integrationer med Enersize är ett perfekt exempel på varför vi designade Akila som en öppen plattform. Företag som delar vårt uppdrag och våra värderingar kan bygga inuti vår plattform och utöka funktionaliteten och få fördelar i både räckvidd och mjukvarufunktionalitet. De lägger till sitt vertikala djup till vår befintliga horisontella kraft. Enersize har otrolig expertis inom ett viktigt område, och dessa integrationer kommer att förbättra både vårt värde och deras för kunderna.

Enersize VD Anders Sjögren säger: "Tryckluft förbises ofta av industrin – vi kallar ibland tryckluften ’det bortglömda verktyget’. Men den står för flera procent av den globala energianvändningen och är mycket dyrare än el. Vårt företags långa relation med Aden uppmärksammade oss på denna möjlighet med Akila. Deras ESG-anpassade ”digital twin”-mjukvara är ett komplement till vår, och tillsammans är vi starkare. Att bygga integrationer i Akilas digitala plattform är en chans för oss att utöka vår branschledande programvara till Asien och betjäna nya kunder i en sektor som är avgörande för att reducera utsläpp av koldioxid.

Om Akila
Akila är en Asien-baserad ”digital twin”-plattform som utnyttjar realtidsdata och AI för att effektivisera ESG-rapportering och optimera prestanda, hållbarhet och människocentrering av byggnader och städer. Akila, som erkänts av World Economic Forum som ett digitalt pionjärföretag, betjänar nyckelkunder med verktyg som möjliggör minskade koldioxidutsläpp, effektivitet och hållbarhet. Uppbackad av strategiska partnerskap med Microsoft, Dassault Systèmes och Aden Group, förvaltar Akila för närvarande 3,5 miljoner kvadratmeter fastigheter i Kina och Sydostasien.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Anders Sjögren, VD
Telefon: +46 730 76 35 30
E-post: ir@enersize.com

Erik Sundqvist, CFO
Telefon: +46 720 92 83 62
E-post: erik.sundqvist@enersize.com

Om Enersize

Enersize utvecklar och levererar smart programvara, verktyg och tjänster för att möjliggöra energioptimering av industriella tryckluftssystem. Den industrispecifika kompetensen hos vår personal och våra lösningar har tillsammans med åtagandet att bli världsledande inom mjukvara för trycklufteffektivisering gjort Enersize till en erkänd ledare för kunder runt om i världen. Enersize är en sammanslagning av flera nordiska företag med erfarenhet från mer än 7000 kundprojekt.

Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS. 

För mer information https://enersize.com. 

Certified Adviser 
Mangold Fondkommission AB
E-post: ca@mangold.se
Telefon: +46 8 503 01 550

Denna information är sådan information som Enersize är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-05-18 08:30 CEST.

Bifogade filer

Enersize tecknar avsiktsförklaring med Akila - mål att minska koldioxidutsläpp i Kina och ASEAN genom ”digital twin”