Enersize presenterar på Mangold Insight Investerardag i Stockholm

Enersize, ett svensk-finskt bolag med fokus på energioptimering av industriell tryckluft, meddelar idag att bolagets VD, Anders Sjögren, kommer att presentera bolaget på Mangold Insight Investerardag på tema Tech onsdag 7 september 2022 i Stockholm.

Mangold Insight Investerardag äger rum onsdag 7 september 2022 och Enersize VD, Anders Sjögren, kommer klockan 11.45 att presentera bolaget i korthet. Hela eventet direktsänds på mangold.se och i Nyhetsbyrån Direkt Studios kanaler. 
Mer information om eventet och formulär för anmälan finns på Mangolds hemsida

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Anders Sjögren, VD
Telefon: +46 730 76 35 30
E-post: ir@enersize.com

Om Enersize

Enersize utvecklar och levererar smart programvara, verktyg och tjänster för att möjliggöra energioptimering av industriella tryckluftssystem. Den industrispecifika kompetensen hos vår personal och våra lösningar har tillsammans med åtagandet att bli världsledande inom mjukvara för trycklufteffektivisering gjort Enersize till en erkänd ledare för kunder runt om i världen. Enersize är en sammanslagning av flera nordiska företag med erfarenhet från mer än 7000 kundprojekt.

Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS. 

För mer information https://enersize.com. 

Certified Adviser 
Mangold Fondkommission AB
E-post: ca@mangold.se
Telefon: +46 8 503 01 550

Bifogade filer

Enersize presenterar på Mangold Insight Investerardag i Stockholm