Enersize Oyj offentliggör teckningskurs för teckningsoptioner av serie 3/2023

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) har idag, den 27 januari 2023, fastställt teckningskursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie 3/2023 (”Teckningsoptionerna”). Teckningskursen uppgår till 0,02 SEK (motsvarande cirka 0,002 EUR) per ny aktie som tecknas genom utnyttjande av Teckningsoptionerna.

Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna ökar antalet aktier med 354 410 778, från 826 958 482 till 1 181 369 260 och den maximala emissionsvolymen uppgår till cirka 7,1 MSEK.

Villkor för teckningsoptionerna

Villkor: en (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Nyttjandekurs: 0,02 SEK (motsvarande cirka 0,002 EUR) per aktie, courtage utgår ej.

Utnyttjandeperiod: Teckning av aktier med stöd av Teckningsoptionerna av serie 3/2023 kommer att vara från och med den 30 januari 2023 till den 13 februari 2023.

Sista dag för handel med Teckningsoptioner: Sista dag för handel med Teckningsoptionerna av serie 3/2023 på Nasdaq Stockholm First North Growth Market är den 9 februari 2023.

Om Enersize

Enersize utvecklar och levererar smart programvara, verktyg och tjänster för att möjliggöra energioptimering av industriella tryckluftssystem. Den industrispecifika kompetensen hos vår personal och våra lösningar har tillsammans med åtagandet att bli världsledande inom mjukvara för trycklufteffektivisering gjort Enersize till en erkänd ledare för kunder runt om i världen. Enersize är en sammanslagning av flera nordiska företag med erfarenhet från mer än 7000 kundprojekt.

Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS. 

För mer information https://enersize.com. 

Certified Adviser 
Mangold Fondkommission AB
E-post: ca@mangold.se
Telefon: +46 8 503 01 550

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Anders Sjögren, VD
Telefon: +46 730 76 35 30
E-post: ir@enersize.com

Om Enersize

Enersize utvecklar och levererar smart programvara, verktyg och tjänster för att möjliggöra energioptimering av industriella tryckluftssystem. Den industrispecifika kompetensen hos vår personal och våra lösningar har tillsammans med åtagandet att bli världsledande inom mjukvara för trycklufteffektivisering gjort Enersize till en erkänd ledare för kunder runt om i världen. Enersize är en sammanslagning av flera nordiska företag med erfarenhet från mer än 7000 kundprojekt.

Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS. 

För mer information https://enersize.com. 

Certified Adviser 
Mangold Fondkommission AB
E-post: ca@mangold.se
Telefon: +46 8 503 01 550

Bifogade filer

Enersize Oyj offentliggör teckningskurs för teckningsoptioner av serie 3/2023