Enersize – ordförande summerar helgernas insatser

Under helgerna har Enersize fokus varit att skapa nya samarbeten där IUC och projektet ISave har varit ett sådant, som vi beviljades redan i december. Det har vi nu dedikerat resurser till under 2023. Dessutom har Enersizes ordförande under december och januari haft dialog med Svenska Industriföreningen, Energieffektiviserings företagen i Sveriges och Vinnova, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Tillväxtverket m.fl.

Samtliga i syfte att så snabbt som möjligt kunna öka våra insatser för att Sveriges industrier ska få hjälp med sin energieffektivisering. Under våren kommer vi gemensamt med några av dessa och flertalet svenska industriföretag arbeta för både kortsiktiga insatser och mer långsiktiga projekt där myndigheter och föreningar är av stor vikt. Möjligheter för mindre industrier att ansöka om Hållbarhetscheckar öppnar dörren för snabba insatser, likväl som mindre projekt för energieffektivisering och investeringsstöd från olika instanser. Utlysningar som redan är öppna eller kommer att öppnas är tillämpliga för våra kunder och kan bidra till snabbare förflyttningar medan vi ser att flera nya stora satsningar görs från både EU och Sverige för att starta upp mer långsiktiga och större projekt som kommer omfatta flera organisationer, företag och vara en mix av insatser, utvärderingar, optimeringar och nya lösningar. I samtliga dessa fall är Enersize en bra partner.

Utöver dessa lokala insatser har vi även under december och januari haft dialog med våra partners i Marocko, USA och Kina för att öka tempot i våra gemensamma insatser. Det tror vi kommer ge resultat tämligen snart och ge en bra hävstång under 2023. Det kommer sannolikt leda till att vi måste förstärkas med fler tekniker, analytiker etc under året men för att hantera detta har vi redan idag byggt upp en supportorganisation som kommer kunna agera snabbt för kundernas bästa.

Mer fokus på försäljning och leverans är av största vikt.

Enersize ordförande har även haft dialog inom nya potentiella områden där vi ser behov för etablering eller support till lokala aktörer. Ett exempel är mötet med thailändska Energy Climate Fund som förhoppningsvis kan leda vidare till nya möjligheter med ITC och andra i regionen. Vi har via LOI med CTRL systems ett lokalt samarbete på gång och vi ser en stor potential i, inte bara för USA, utan också i andra länder de är etablerade. Det mycket industrialiserade Thailand som har mycket tryckluft men inte mycket fokus på optimering, trots relativt höga elpriser och en hög risk för energibrist på sikt, är därför en gemensamt intressant marknad.

”Min erfarenhet inom EU projekt och nationella projekt samt samarbeten med företag inom en rad olika branschen och dess olika intresseorganisationer gör att det bör vara möjligt att ge svenska företag en boost ur krisen och det vill vi gärna bidra till. Samtidigt som vi inte ska sticka under stol med att dessa åtgärder krävs för att vi ska kunna förvandla organisationen från forsknings- till marknadsinriktad och börja generera större intäkter.”, säger Enersize ordförande, Johan Olson

Intresset som Enersize möter på alla nivåer är stort och det ger en synnerligen god möjlighet att få fart på flera samarbeten under året och Enersize styrelse och ledning räknar med att ha förvandlat bolaget från mer eller mindre ren forskningsbaserad verksamhet till ett kommersiellt bolag med stor tillväxtpotential redan till hösten.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Anders Sjögren, VD
Telefon: +46 730 76 35 30
E-post: ir@enersize.com

Om Enersize

Enersize utvecklar och levererar smart programvara, verktyg och tjänster för att möjliggöra energioptimering av industriella tryckluftssystem. Den industrispecifika kompetensen hos vår personal och våra lösningar har tillsammans med åtagandet att bli världsledande inom mjukvara för trycklufteffektivisering gjort Enersize till en erkänd ledare för kunder runt om i världen. Enersize är en sammanslagning av flera nordiska företag med erfarenhet från mer än 7000 kundprojekt.

Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS. 

För mer information https://enersize.com. 

Certified Adviser 
Mangold Fondkommission AB
E-post: ca@mangold.se
Telefon: +46 8 503 01 550

Bifogade filer

Enersize - ordförande summerar helgernas insatser