Enersize – Mjölkar energibesparingar på lokalt mejeri

Enersize har slutit ett initialt avtal om att genomföra en systemanalys (Xray) av tryckluftssystemet på ett Skåne-Mejeri vilken är planerad att genomföras omgående. Målet är att sänka kostnaderna genom att energioptimera tryckluftssystemet (som redan vid initial inspektion har vissa brister).

Enersize har slutit avtal med ett Skåne-Mejeri som sedan en tid uppmärksammat brister i sitt tryckluftssystem. Värdet på själva avtalet är svårt att estimera då Enersize normalt delar vinsten med sina kunder i ett så kallat 50/50 avtal. Initiala avtalet är för en systemanalys (Xray) och är tänkt att leda vidare till serviceavtal eller vinstdelningsavtal då potentialen fastställts genom den inledande systemanalysen (Xray). Värdet för initial Xray är runt 30 kkr.

Energioptimering av industriell tryckluft kan snabbt minska den totala elförbrukningen med upp till 5% genom riktade insatser och därmed snabbt bidra till ökad lönsamhet i produktionen.

“Detta skånska mejeri är ett av många med samma utmaning och vi ser på sikt att mejerier kan vara en mycket intressant kundgrupp att arbeta med då de har stora volymer och ofta ett komplext men eftersatt tryckluftssystem.”, säger VD Anders Sjögren på Enersize (publ.) – ett Finsk-Svenskt noterat bolag som specialiserat sig på detta specifika område.
”–Besparingspotentialen från energioptimering av industriell tryckluft är gigantisk, fortsätter Anders Sjögren”.

Genom energioptimering av industriell tryckluft kan man med dagens kostnadseffektiva kommunikation och sensorteknik identifiera och åtgärda huvuddelen av industrins tryckluftsförluster på ett snabbt, lönsamt och ganska okomplicerat sätt. En kombination av kontinuerlig datainsamling, molnbaserad analys, automatiserade beslutsunderlag och hyperspecialiserade projektverktyg, instrument och processer möjliggör för tryckluftsspecialister att snabbt leverera kraftiga besparingar hos de flesta tryckluftsintensiva industriföretag på bara några månader.

”- Hos de flesta företag är detta en outnyttjad källa till besparingar som i stället kan bidrag till ökad konkurrenskraft, billigare produktion samt långsiktig hållbarhet och förbättrad miljö vilket är ett av industrins uttalade mål.”, förtydligar VD Anders Sjögren på Enersize.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Anders Sjögren, VD
Telefon: +46 730 76 35 30
E-post: ir@enersize.com

Om Enersize

Enersize utvecklar och levererar smart programvara, verktyg och tjänster för att möjliggöra energioptimering av industriella tryckluftssystem. Den industrispecifika kompetensen hos vår personal och våra lösningar har tillsammans med åtagandet att bli världsledande inom mjukvara för trycklufteffektivisering gjort Enersize till en erkänd ledare för kunder runt om i världen. Enersize är en sammanslagning av flera nordiska företag med erfarenhet från mer än 7000 kundprojekt.

Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS. 

För mer information https://enersize.com. 

Certified Adviser 
Mangold Fondkommission AB
E-post: ca@mangold.se
Telefon: +46 8 503 01 550

Bifogade filer

Enersize – Mjölkar energibesparingar på lokalt mejeri