Enersize lämnar in två patentansökningar av strategisk betydelse

Nasdaq First North-listade Enersize meddela har idag lämnat in två strategiska patentansökningar. Patentansökningarna förstärker bolaget position som ledande av optimering av tryckluftsenergi för tillverkningsindustrin.

Ett vanligt problem när läckage av tryckluft ska åtgärdas är att mäta den faktiska energibesparingen. Detta gäller särskilt för tillverkande industri som driver produktion dygnet runt. Där fungerar inte traditionella metoder för att bedöma läckage. Problemet är att läckage normalt bara kan mätas om 1) tryckluftssystemet kör och övervakas med hög tidsupplösning och 2) fabriken inte producerar något. Denna kombination förekommer mycket sällan.

"Marknaden för energioptimering av tryckluft är mycket omogen varför det finns stora förbättringsmöjligheter. Genom att lämna in två patentansökningar efter att vi nyligen har utökat vår forsknings- och utvecklingsorganisation är ett styrkebesked", säger Anders Sjögren, vd på Enersize och fortsätter:

”Våra tryckluftslösningar övervakar kontinuerligt nivåerna av läckage 24/7, vilket säkerställer att undersökning och reparation endast utförs vid behov.”

Tillsammans kommer de patenten bilda ett skydd för den kommersiella verksamheten som gör att Enersize förblir ledande under många år framöver. Detta under den stora omvandling som industrin behöver genomgå för att helt reducera koldioxidutsläpp till 2050.

"I huvudsak kan skyddet säkerställa intäktsströmmar och möjliggöra att vi kan hålla konkurrenterna på avstånd. Enersize är först på marknaden, och med dessa patentansökningar ser vi till att ligga i framkant. Även om tryckluft har funnits som energimedium i snart 200 år, är läckagemätning dygnet runt något av helig gral som många velat hantera men inte klarat av", säger Anders Sjögren.

Patentansökningarna visar på möjliggörandet att tryckluftsdata kan kopplas till produktionsdata på ett helt nytt sätt genom att anpassa en matematisk modell. Det möjliggör skapandet av standarder för energieffektiv tryckluft som kan jämföras mellan industrisektorer, geografier eller i globala organisationer.

”Benchmarking kommer att vara ett kraftfullt verktyg för att se till att produktionsoperatörer håller sig till målet när det gäller energieffektivitet, så att branschen kan infria sina löften om att sänka energiförbrukningen och koldioxidavtrycket”, säger Anders Sjögren, och avslutar med:

”Som tekniker som utför läckagereparationer på fältet vill du ha feedback på din prestation, och denna aspekt täcks av patentansökningarna. Enersize utvecklar utbildningar för tekniker, och med de innovationer som gjorts kommer det att vara möjligt att skapa automatiserade återkopplings-processer för tekniker så att de kan jämföra sina uppskattade läckage med faktiska siffror.”

Patentansökningarna har lämnats in i Sverige som en början, vilket ger Enersize prioritet för senare internationella patentansökningar.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Anders Sjögren, VD
Telefon: +46 730 76 35 30
E-post: ir@enersize.com

Erik Sundqvist, CFO
Telefon: +46 720 92 83 62
E-post: erik.sundqvist@enersize.com

Om Enersize

Enersize utvecklar och levererar smart programvara, verktyg och tjänster för att möjliggöra energioptimering av industriella tryckluftssystem. Den industrispecifika kompetensen hos vår personal och våra lösningar har tillsammans med åtagandet att bli världsledande inom mjukvara för trycklufteffektivisering gjort Enersize till en erkänd ledare för kunder runt om i världen. Enersize är en sammanslagning av flera nordiska företag med erfarenhet från mer än 7000 kundprojekt.

Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS. 

För mer information https://enersize.com. 

Certified Adviser 
Mangold Fondkommission AB
E-post: ca@mangold.se
Telefon: +46 8 503 01 550

Denna information är sådan information som Enersize är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-06-22 15:45 CEST.

Bifogade filer

Enersize lämnar in två patentansökningar av strategisk betydelse