Enersize har publicerat nyhetsbrev nr 4, 2022

Nasdaq First North-listade Enersize har idag publicerat bolagets 4:e nyhetsbrev för 2022 på bolagets webbplats enersize.com - https://enersize.com/newsdesk/newsletter-4-2022/. Nyhetsbrevet är endast tillängligt på engelska.

Nyhetsbrevet som inkluderar en internationell skara specialister fokuserar på energioptimering av industriell tryckluft. Läsaren får träffa den nordamerikanske experten Ron Marshall från Compressed Air Challenge som skriver om vad som sker när kompressorer motarbetar varandra. Enersize senaste partner DAS Korea berättar hur de hjälper företag att möta sina hållbarhetsmål. Enersize VD Anders Sjögren delar med sig av praktiska tips i fält och nyhetsbrevet innehåller också information om aktiviteter som Ideon Innovation Day och Enersize Spring Launch 2022.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Anders Sjögren, VD
Telefon: +46 730 76 35 30
E-post: ir@enersize.com

Erik Sundqvist, CFO
Telefon: +46 720 92 83 62
E-post: erik.sundqvist@enersize.com

Om Enersize

Enersize utvecklar och levererar smart programvara, verktyg och tjänster för att möjliggöra energioptimering av industriella tryckluftssystem. Den industrispecifika kompetensen hos vår personal och våra lösningar har tillsammans med åtagandet att bli världsledande inom mjukvara för trycklufteffektivisering gjort Enersize till en erkänd ledare för kunder runt om i världen. Enersize är en sammanslagning av flera nordiska företag med erfarenhet från mer än 7000 kundprojekt.

Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS. 

För mer information https://enersize.com. 

Certified Adviser 
Mangold Fondkommission AB
E-post: ca@mangold.se
Telefon: +46 8 503 01 550

Bifogade filer

Enersize har publicerat nyhetsbrev nr 4, 2022