Enersize går in nästa fas och med en ny offensiv styrelse

Nasdaq First North-listade Enersize meddelar att den ordinarie bolagstämman den 3 juni 2022 beslutat att tillsätta en ny styrelse, enligt förslag från en grupp investerare som tillsammans äger drygt 30 procent av bolaget. Avsikten är att ge Enersize bra förutsättningar att lyckas när man ökar satsningarna inom säljorganisationen.

Den nya styrelsen består av Johan Olson, styrelseordförande samt Ola Möllerström, Elin Skarp och Alexander Fällström som ledamöter. Tanken är att utrusta bolaget med en specialiserad styrelse för att stödja bolagets utveckling.

”Jag välkomnar den nya styrelsen, och ser fram emot att arbeta tillsammans och göra Enersize ännu bättre. Att befintliga ägare agerar långsiktigt och jobbar aktivt för att Enersize ska lyckas väl med den nya affärsmodellen är ett gott styrketecken.”, säger Anders Sjögren, vd för Enersize.

”Jag har följt Enersize en tid och när jag blev tillfråga om att ta plats i styrelsen såg jag många möjligheter. Tekniken kan se till att våra kunder spara stora pengar samtidigt som vi minskar energibehovet i världen och är det en win-win för oss alla. Det kommer bli en intressant resa och med i den nya styrelsen har vi både kompetens och engagemang för att ta nästa steg tillsammans med ledningen.”, säger Johan Olson styrelseordförande i Enersize.

Johan Olson är företagsekonom med inriktning på organisation samt är certifierad styrelseledamot, projektledare och EU projektsamordnare. Johan har en gedigen erfarenhet inom affärs- och innovationsutveckling samt som VD/ledare/ledamot i både noterade och onoterade bolag.

Ola Möllerström har mer än 25 års erfarenhet av internationell affärsutveckling. Har ledningserfarenhet av branscher och företag som transformerats i både produkterbjudande och värdekedja. Ola har mångårig bakgrund som VD/ledare/ledamot i både noterade och onoterade bolag.

Elin Skarp har mer än 20 års erfarenhet från säkerhet- och IT-branschen i olika ledande roller inklusive internationell affärsutveckling och kundtransformation, försäljning och marknadsföring, business operation samt Change management. Elin Skarp har en Magisterexamen i Political Science från Lunds universitet.

Alexander Fällström har en examen i ekonomi från Harvard University och har en bakgrund inom Private Equity och M&A med fokus på Industrials och Business Services. Även erfarenhet inom kapitalförvaltning. Tidigare anställning vid Capillar Advisory i Stockholm, samt Goldman Sachs & Jefferies i London.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Anders Sjögren, VD
Telefon: +46 730 76 35 30
E-post: ir@enersize.com

Erik Sundqvist, CFO
Telefon: +46 720 92 83 62
E-post: erik.sundqvist@enersize.com

Om Enersize

Enersize utvecklar och levererar smart programvara, verktyg och tjänster för att möjliggöra energioptimering av industriella tryckluftssystem. Den industrispecifika kompetensen hos vår personal och våra lösningar har tillsammans med åtagandet att bli världsledande inom mjukvara för trycklufteffektivisering gjort Enersize till en erkänd ledare för kunder runt om i världen. Enersize är en sammanslagning av flera nordiska företag med erfarenhet från mer än 7000 kundprojekt.

Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS. 

För mer information https://enersize.com. 

Certified Adviser 
Mangold Fondkommission AB
E-post: ca@mangold.se
Telefon: +46 8 503 01 550

Bifogade filer

Enersize går in nästa fas och med en ny offensiv styrelse