Enersize förstärker ledningsgruppen – Intensifierar utvecklingsarbetet och förbättrar jämställdheten

Nasdaq First North-listade Enersize förstärker ledningsgruppen med Stephanie Alvarez Fernandez i rollen som CTO, och Rebeca Rubio López som Software Manager. Bolaget har genomfört ett flertal nyckelrekryteringar inom forskning- och utvecklingsavdelningen i syfte att accelerera arbetet med att ta fram nästa generations molnbaserade mjukvara för tryckluftsoptimering.

Rebeca Rubio López är mjukvaruingenjör, med högre tekniskt certifikat i plattformsoberoende applikationsutveckling, från universitetet i Barcelona. Hon har tidigare arbetat på Marfeel, ett Barcelonabaserat startup-företag. Hon har erfarenhet från att utveckla smarta program, verktyg och tjänster för energioptimering av industriell tryckluft.

Stephanie Alvarez Fernandez är forskningsingenjör med doktors-, och magisterexamen i elektroteknik från University of Brasília, Brasilien. Hon har goda erfarenheter av att utveckla bolags immateriella rättigheter samt utveckling av systemfigurationer.

”Tillsammans lyfter Stephanie och Rebeca vår expertis till nästa nivå. Deras kompetens är helt i linje med vår nya strategi och affärsmodell. Med de på plats i forsknings- och utvecklingsavdelningen har vi rätt förutsättningar att tillsammans växla upp arbetet och skapa värden för både Enersize och våra kunder.”, säger Anders Sjögren, VD för Enersize.

Enersize påbörjade omställningen av en ny affärsmodell under 2020. Fokus ligger på att sälja långsiktiga prenumerationsabonnemang bolagets molnbaserade mjukvaruplattform inriktad på tryckluftsoptimering. Tryckluft används i en väldigt stor skala av industrin världen över. Och Enersize ser en mycket stor tillväxtpotential där eftersom företagen står inför stora utmaningar i att minimera utsläpp och energianvändning.

”Studier visar att så mycket som 50 procent av energin som krävs för att producera tryckluft går förlorad, vilket motsvarar mer än åtta kärnkraftverk bara i Europa. Detta är okänt för de flesta, men med vår expertis och mjukvara kan företag minimera slöseri och ineffektiv användning och därmed spara stora summor”, säger Anders Sjögren.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Anders Sjögren, VD
Telefon: +46 730 76 35 30
E-post: ir@enersize.com

Erik Sundqvist, CFO
Telefon: +46 720 92 83 62
E-post: erik.sundqvist@enersize.com

Om Enersize

Enersize utvecklar och levererar smart programvara, verktyg och tjänster för att möjliggöra energioptimering av industriella tryckluftssystem. Den industrispecifika kompetensen hos vår personal och våra lösningar har tillsammans med åtagandet att bli världsledande inom mjukvara för trycklufteffektivisering gjort Enersize till en erkänd ledare för kunder runt om i världen. Enersize är en sammanslagning av flera nordiska företag med erfarenhet från mer än 7000 kundprojekt.

Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS. 

För mer information https://enersize.com. 

Certified Adviser 
Mangold Fondkommission AB
E-post: ca@mangold.se
Telefon: +46 8 503 01 550

Bifogade filer

Enersize förstärker ledningsgruppen – Intensifierar utvecklingsarbetet och förbättrar jämställdheten