Emplicure AB: BioStock Studio: Amplicon om marknaden och strategin

Emplicures helägda dotterbolag Amplicon använder moderbolagets biokeramiska teknikplattform för att utveckla konsumentprodukter. Fokus ligger på tobaksfria nikotinprodukter och i juni kommer bolaget att premiärvisa två produkter vid Global Forum on Nicotine i Warszawa. Amplicons ordförande Tomas Hammargren besökte Biostocks studio för att berätta om bolagets produkter och strategi. 

Se hela intervjun med Amplicons ordförande Tomas Hammargren på biostock.se:

https://www.biostock.se/2022/04/biostock-studio-amplicon-om-marknaden-och-strategin/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock - Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se