Emotra tecknar avtal med National Institute of Mental Health i USA

Efter en period av diskussioner har ett samarbetsavtal tecknats mellan National Institute of Mental Health (NIMH) i USA och Emotra.  NIMH och Emotra kommer att samarbeta i en djurstudie för att undersöka  rollen av stress, skador på hippocampus och hyporeaktivitet hos gnagare.

Avtalet för samarbete är för explorativ forskning, där man planerar att använda EDOR-testet för att mäta effekterna av förändringar på hippocampus och elektrodermal hyporeaktivitet som biomarkör. Den första kontakten med Heather Cameron som chef för avdelningen för neuroplasticitet var i maj 2020 där ett ömsesidigt intresse och diskussioner om stress, neurogenes och hippocampus har lett till en forskningsplan.

I detta avtal kommer Emotra att tillhandahålla kunskap och utrustning till forskargruppen på NIMH som kommer att genomföra experimenten. Dessa experiment är av exporativ karaktär, vilket innebär att det finns metodologiska och experimentella utmaningar som kan göra detta till ett kort eller ett längre projekt.

Lars-Håkan Thorell, forsknings- och utvecklingschef i Emotra kommenterar:

- Jag är mycket glad över möjligheten att få samarbeta med forskare som har en djup förståelse för biologin kring hippocampus och som är skickliga i den här typen av experiment. För Emotra och EDOR-metoden är detta en unik möjlighet att få mer insikt och bättre förstå de underliggande biologiska mekanismerna kopplade till hyporeaktivitet. Det finns mycket som är okänt om hyporeaktivitetens ursprung idag och detta projekt kan ge oss ny och värdefull information som kan öppna dörrar till nya forskningsfrågor".