Emotra tecknar avsiktsförklaring med japanskt bolag

Efter en tids diskussioner mellan Emotra och det japanska bolaget Beauty Life Corporation (BLC) har nu en avsiktsförklaring, så kallat Letter Of Intent, tecknats. Avsiktsförklaringen omfattar ett samarbete bolagen emellan för att gemensamt undersöka förutsättningarna att förbereda och utveckla den japanska marknaden för EDOR.

BLC (www.beautylifecorp.jp) är ett bolag som bedriver utveckling, forskning och distribution av produkter inom det neurovetenskapliga området och har ett etablerat samarbete med universitetet i Tokushima. För en tid sedan kontaktades Emotra av en representant för BLC då EDOR test identifierats som en intressant teknologi inom depressionsområdet. 

Fortsatta kontakter och diskussioner har lett fram till slutsatsen att det finns ett gemensamt intresse av att undersöka förutsättningarna att förbereda och utveckla den japanska marknaden för EDOR. Avsiktsförklaringen är till sin natur icke-bindande, men ses av båda parter som ett första steg på ett mer långsiktigt samarbete.

"Den japanska marknaden är en av de större i världen, men har också en egen struktur och organisation som gör det nödvändigt att samarbeta med en partner som har lokal kunskap och närvaro. På papperet finns det en fin passform mellan bolagen och nu påbörjas ett första arbete med denna partner kring EDOR som jag ser fram emot." Säger Daniel Poté, VD för Emotra AB.