Emotra: Summering av forskning och utveckling inför 2021

Emotra har som flera andra bolag upplevt utmaningar orsakade av situationen med Covid-19. Arbetet med den kliniska studien och teknisk utveckling av EDOR fortsätter stegvis framåt och en nyligen accepterad publikation förväntas bidra positivt till utvecklingen inför 2021.

Som många andra bolag har även Emotra upplevt de utmaningar som Covid-19 fört med sig med. Förseningar i verksamheten, där de samarbetsprojekt som påbörjats för klinisk forskning, har påverkats mest. Dock bör majoriteten av dessa projekt ses som investeringar i aktiviteter som kommer att kunna bära frukt när situationen förbättras.

Trots dessa utmaningar under året har bolaget fortsatt ta steg mot en nätverksorganisation bestående av ett antal experter på kliniska studier och planering för genomförande av den egna kliniska studien inom återfall i depression. Den 21 december 2020 informerade Emotra om att ett manuskript som redogör över de första kliniska resultaten, vilka ligger till grund för spåret återfall i depression, har accepterats för publicering. Bolagets bedömning är att denna publikation kommer att underlätta arbetet framöver. Även samarbetet med våra nya partners i Tyskland har genererat ett antal värdefulla kontakter och öppnat för fler möjligheter, vilket förväntas bidra till utvecklingen inför 2021.

Projektet med digitalisering av EDOR testet har under hösten visat god potential där man kommit långt på kort tid. Då utvecklingen berör bolagets huvudprodukt bedrivs arbetet stegvis för att säkerställa funktion och säkerhet samt att möjliggöra för Bolaget att välja rätt väg inför framtiden.

Sammanfattningsvis har året med Coronapandemin bjudit på utmaningar vilket medfört förseningar av vissa aktiviteter. Dock har mycket viktigt förberedelsearbete lagts ned, vilket borde kunna ge positiva utfall under 2021.