Emotra startar forskningssamarbete med King’s College, London

Ett samarbetsavtal har tecknats mellan Kings College i Storbritannien och Emotra.  Enligt avtalet kommer Emotra att tillhandahålla EDOR-teknik och testning till NESPRED-studien. Studien är prövarinitierad, sponsrad av Medical Research Council (MRC) och oberoende av Emotras planering av återfallsstudier.

NESPRED-studien vid Kings College syftar till att studera neurokognitiva signaturer som förutsäger risken för återkommande depression. Studien kommer att rekrytera patienter som slutat ta sin antidepressiva medicin och sedan övervakas för återfall i depression. I denna studie kommer EDOR-testet att användas som en av flera olika tekniker och mätningar för att bygga en modell för prediktion för återkommande depression.

Samarbetet har tillkommit som en följd av en första kontakt med gruppen under lanseringsarbetet i London i början av 2019, då Emotra var aktivt i sin första lansering av EDOR-test. Studien är initierad av Dr Roland Zahn vid Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, Centre for Affective Disorders och är oberoende av den forskning som planeras för återfall i depression av Emotra. För NESPRED-studien tillhandahåller Emotra teknik, testning, support och tjänster och kommer att erhålla anonymiserade data genom ett datadelningsavtal. Studien förväntas påbörja rekryteringen av patienter i augusti 2021 och pågå till januari 2026 och utrustningen och testningen kommer att tillhandahållas kostnadsfritt.

Emotras VD, Daniel Poté, kommenterar

"Detta är en unik möjlighet för Emotra att delta i högkvalitativ klinisk forskning för att få mer data och information om hyporeaktivitet i en klinisk miljö från en unik patientpopulation. Det är ett utmärkt exempel på samarbeten med ett gemensamt mål som har mycket värde för både Emotra och King's College. Centrum för affektiva störningar vid institutionen för psykologisk medicin är en av de ledande institutionerna, där vi har mötts av professionalism och har kommit att uppskatta institutionens breda och djupa kunskaper inom området."