Emotra: Första studien om risk för återfall i depression accepterad för publicering

Emotra kan idag meddela att ett manuskript som redogör för den första studien om sambandet mellan hyporeaktivitet och ökad risk för återfall i depression har accepterats för publicering i den vetenskapliga tidskriften BMC Psychiatry.

BMC Psychiatry har meddelat att ett manuskript har accepterats för publication; "Clinical effectiveness of the electrodermal orienting reactivity test for evaluating relapse and recurrence risk in patients hospitalized for depression".

Artikeln författad av Marta Litwinska, Toomas Timpka och Armin Spreco, redogör för användningen av EDOR på patienter i slutenvård där sambandet mellan hyporeaktivitet och risk för återfall i depression studerats. Resultaten, som bygger på test och uppföljning av cirka 100 patienter visar att hyporeaktiva har ökad risk för återfall i depression.

De här resultaten behöver nu bekräftas i en större multicenterstudie, vilket planeras starta under 2021 under förutsättningen att situationen med den pågående Corona-pandemin tillåter det.

Emotras VD, Daniel Poté, kommenterar

"Allra först vill jag passa på att tacka för det arbete som författarna lagt ned på manuskriptet. För Emotra och dess kliniska utveckling är det här ett välkommet och viktigt steg som kommer att underlätta våra pågående och framtida kontakter. Bolaget har en vetenskaplig resa framför sig som bygger på data och publikationer, där den här studien är som BMCs redaktion uttrycker det i brev till författarna "ett värdefullt första steg till framtida forskning inom detta område"."