Emotra erhåller godkänt patent i Kanada

EDOR test, Emotras metod för att finna riskpopulationer inom mental hälsa, har nu fått utökat skydd för sin applikation inom suicidområdet efter att patentmyndigheten i Kanada meddelat att patentansökan godkänts med patentnummer 2,924,041. Emotra har tidigare meddelat att Bolaget sökt och erhållit patent för samma applikation i Sverige, USA, och Japan. Patent har även sökt inom EU.

Kanadensiska patentverket har meddelat godkännande för Emotras ansökan nr 2,924,041 med titeln "A DEVICE FOR USE IN THE EVALUATION OF SUICIDE RISK". Bolaget har sedan tidigare godkända patent för samma applikation i Japan, Sverige och USA, och innehar varumärkesskydd för varumärket EDOR® inom EU.

VD, Daniel Poté kommenterar:

"Kanada är en av de marknader som är viktiga för Emotra där vi nu fått godkännande för vår användning av EDOR test för utvärdering av suicidrisk. Även om bolaget har bytt strategisk inriktning mot återfall i depression, är godkännandet i Kanada mycket positivt som en del av hela patentskyddet kring EDOR både nu och för framtiden. Bolaget har hittills inte erhållit några allvarligare invändningar mot sina patentansökningar från någon patentmyndighet."