EMOTRA AB: Ingela Hallberg föreslås till Emotra AB:s styrelse.

Emotra AB ("Emotra" eller "Bolaget") har beslutat att föreslå ordinarie bolagsstämma omval av styrelseledamöterna Claes Holmberg, Jan Pilebjer, Anna Sjörs och Lars-Håkan Thorell samt nyval av Ingela Hallberg.

Ingela Hallberg

Född 1955

Ingela Hallberg är läkare med klinisk erfarenhet från Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg. Sedan dryga 20 år tillbaka har Ingela arbetat i ledande roller inom läkemedelsindustrin på ett flertal stora bolag så som Bayer, Lundbeck, Merck KgA, Otsuka samt CRO bolaget Quntiles (idag IQVIA), både inom klinisk forskning och strategiska roller. Sedan drygt 1 år tillbaka arbetar Ingela i egen regi och hjälper start-up/mindre bolag inom life science-området med medicinska, strategiska samt kliniska utvecklingsfrågor. Ingela är också styrelseledamot i bolag inom life science-sektorn, Cellink AB sedan 2017 och i MedVasc AB sedan 2019.

Ingela äger inga aktier i Emotra.

Ingela är att anse, enligt definitionen i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"), som oberoende både i förhållande till Bolaget och i förhållande till Bolagets större aktieägare.