Emotra AB: Föreslagen styrelseledamot har meddelat att han i nuläget inte står till förfogande för inval i styrelsen

Emotra har från den föreslagna styrelseledamoten Jan Samzelius, mottagit besked om att han i nuläget inte står till förfogande för inval i styrelsen vid morgondagens extra Bolagsstämma.

Den 31 augusti 2021 meddelade Emotra att Bolaget ingått avtal med aktieägarna i NeuraMetrix, Inc. om att förvärva samtliga aktier i NeuraMetrix, Inc.. Förvärvet villkorades av godkännande av extra bolagsstämma samt av bemyndigande för styrelsen att besluta om emissionen av Vederlagsaktierna. I morgon den 8 oktober håller Emotra denna extra bolagsstämma.

I kallelsen till stämman, som publicerades den 6 september 2021, meddelades att Bolaget föreslås byta namn till NeuraMetrix AB. Kallelsen informerade även om förslaget till ny styrelse.

Nu har Jan Samzelius meddelat att han av personliga skäl i nuläget inte har möjlighet att stå till förfogande för inval i styrelsen.

Han kommer på annat sätt att vara engagerad i den fortsatta utvecklingen av NeuraMetrix verksamhet.