Dicot AB (publ): Erfaren läkemedelsutvecklare till Dicots styrelse

Pressmeddelande: Uppsala, 27 maj 2021. På Dicots årsstämma 25 maj valdes Per-Göran Gillberg, med 35 års erfarenhet från farmakologi, in som ordinarie styrelsemedlem.

Per-Göran Gillberg har en doktorsexamen i medicinsk vetenskap och har varit adjungerad professor i neurovetenskap vid Uppsala universitet. Hans 35-åriga erfarenhet inom farmakologi och neurofarmakologi inkluderar bland annat chefstjänster på Kabi, Pharmacia och AstraZeneca. Per-Göran är en av grundarna till Albireo Pharma Inc där han hade rollen som VP Development. Han är idag knuten till sektionen för translationell Alzheimer neurobiologi på Karolinska Institutet och sitter i styrelsen för Alzinova AB

"Jag har haft förmånen att arbeta i många team som kommersialiserat läkemedel vilka har förbättrat livskvalitén för lidande patienter, i likhet med Dicots ambition. Jag tror att jag kan förstärka Dicots styrelse med min långa erfarenhet av framgångsrik läkemedelsutveckling och ge nya perspektiv på forskningsportföljen", säger Per-Göran Gillberg.

"Per-Göran har en omfattande och mycket relevant erfarenhet från såväl forskning som den affärsmässiga delen av läkemedelsbranschen. Med honom i vår styrelse förstärks bolagets know-how rejält", kommenterar Eva Sjökvist Saers, Dicots styrelseordförande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Beijer CEO
Tel: +46 706 636009
Email: goran.beijer@dicot.se

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 (tidigare Libiguin) vilket ska bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och för tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre effekt och långt färre biverkningar, jämfört med de som finns på marknaden. Idag lider minst 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till 50 miljarder SEK.Utvecklingen sker i egen regi fram till och med fas 2-studier. Därefter är det Dicots intention att ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med större, etablerade läkemedelsföretag för att kunna introducera LIB-01 på världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 1800 aktieägare. För mer information se www.dicot.se