Dicot AB (publ): Dicot tecknar utvecklingsavtal med ledande leverantörer inom formulering

Pressmeddelande: Uppsala, 8 juni 2021. Dicot förbereder sig för de inledande kliniska studierna på människa. Sättet som företagets läkemedelskandidat tillförs försökspersonerna, dvs dess formulering, är av största betydelse för de här studierna. Därför har avtal tecknats med två ledande bolag inom formuleringsutveckling.  

Parallellt med djurstudier pågår flera aktiviteter inom Dicots utvecklingsarbete för att få fram ett potensläkemedel som ska kunna uppvisa bättre egenskaper än dagens preparat. Nästa stora milstolpe är de kliniska studier på människa vilka planeras starta 2022.

Inför dessa studier behöver bolaget avgöra på vilket sätt läkemedelskandidaten LIB-01 ska tillföras kroppen, dvs i vilken formulering substansen skall ges till människa. Dicot avser utveckla en subkutan beredning samt en oral beredning för att kunna utvärdera vilken av dessa som passar bäst för de inledande kliniska försöken i människa.

För att arbeta med formuleringen har Dicot skrivit avtal med två ledande bolag inom området. Ett i USA och ett i England. Båda har omfattande erfarenhet och know-how och kommer arbeta med två olika formuleringar.

"En betydelsefull del i den industrialiseringsfas som Dicot initierade i år är att tillskansa sig gedigen och relevant expertis. Det är därför mycket tillfredsställande att vi nu har starka partnerskap med två av världens mest erfarna bolag inom något så viktigt som formulering", kommenterar Dicots vd Göran Beijer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Beijer CEO
Tel: +46 706 63 60 09
Email: goran.beijer@dicot.se

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 (tidigare Libiguin) vilket ska bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och för tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre effekt och långt färre biverkningar, jämfört med de som finns på marknaden. Idag lider minst 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till 50 miljarder SEK. Utvecklingen sker i egen regi fram till och med fas 2-studier. Därefter är det Dicots intention att ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med större, etablerade läkemedelsföretag för att kunna introducera LIB-01 på världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 1800 aktieägare. För mer information se www.dicot.se